1. Każdy narciarz i snowboardziarz musi zachowywać się w taki sposób, aby nie zagrażać oraz nie szkodzić innym.

 2. Każdy narciarz i snowboardziarz musi jechać ostrożnie i przewidująco. Musi on dopasować swoją prędkość i styl jazdy do swoich umiejętności oraz warunków terenu, śniegowych i pogodowych oraz do gęstości ruchu.

 3. Narciarze i snowboardziarze nadjeżdżający od tyłu muszą wybrać swój tor jazdy w taki sposób, aby nie zagrażać jadącym przed nimi narciarzom i snowboardziarzom.

 4. Wyprzedzać można z góry i z dołu, z prawej lub z lewej, jednakże tylko w odstępie, który zostawia wystarczająco dużo miejsca dla wszystkich ruchów wyprzedzanemu narciarzowi lub snowboardziarzowi. Dodatkowo we Włoszech: na skrzyżowaniach narciarz/snowboardziarz nadjeżdżający z prawej strony ma pierwszeństwo przejazdu.

 5. Narciarze i snowboardziarze wjeżdżający na zjazd, chcący wjechać na zjazd po zatrzymaniu się lub chcący wskoczyć lub jechać pod górę, muszą upewnić się z góry i z dołu, że mogą to uczynić bez stwarzania zagrożenia dla siebie samych i innych.

 6. Każdy narciarz i snowboardziarz musi unikać zatrzymywania się bez potrzeby w wąskich lub niewidocznych miejscach zjazdu. Narciarz lub snowboardziarz, który się wywrócił musi opuścić miejsce upadku najszybciej jak to możliwe.

 7. Narciarz i snowboardziarz, który wspina się lub schodzi na nogach, musi używać brzegu zjazdu.
  Dodatkowo we Włoszech: wspinanie się po nartostradzie – z wyjątkiem sytuacji awaryjnych – jest zawsze zabronione.

 8. Każdy narciarz i snowboardziarz musi przestrzegać oznaczeń oraz tablic informacyjnych.

 9. W razie wypadków każdy narciarz i snowboardziarz jest zobowiązany do udzielenia pomocy.

 10. Każdy narciarz i snowboardziarz, czy jest świadkiem czy uczestnikiem, czy jest odpowiedzialny czy też nie musi w razie wypadku podać swoje dane osobowe.

 11. Każdy narciarz i snowboardziarz musi zachować bezpieczny odstęp od krawędzi nartostrady i od innych osób.

 12. Każdy narciarz i snowboardziarz musi respektować potrzebny innym tor jazdy. Dodatkowo we Włoszech: obowiązek noszenia kasku dla dzieci do lat 14.

W RAZIE WYPADKU, Z NADZIEJĄ, ŻE SIĘ ON NIE WYDARZY: NALEŻY KONIECZNIE ZAWIADOMIĆ RATOWNICTWO NARCIARSKIE ZNAJDUJĄCE SIĘ PRZY NAJBLIŻSZYM WYCIĄGU!